bdf.brcko@gmail.com

Brčanska Vlada odobrila dodatna sredstva za nabavku OCT aparata

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na 26. redovnoj sjednici, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobrila  dodatna sredstva za nabavku OCT aparata (optička koherentna tomografija) za potrebe JZU „Zdravstveni centar Brčko“ u visini od 100.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove članovi Vlade su na današnjoj sjednici odobrili sredstva i usvojili Program utroška sredstava za finansiranje programa i projekata čiji je cilj zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina za 2023. godinu u iznosu od 50.000,00 KM.

Na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH odobren je i Nacrt prijedloga odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Utvrđeno je da visina stope poreza na nekretnine za 2024. godinu iznosi 0,05% na poreznu osnovicu. Ovaj nacrt prijedloga odluke upućuje se Skupštini Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

SEKTOR ZA INFORMISANjE

Izdvojeno