bdf.brcko@gmail.com

Izvještaj sa 36. REDOVNE SJEDNICE Skupštine Brčko Distrikta BiH

Skupština Brčko distrikta usvojila je na  36. redovnoj sjednici, koju je održala danas, Zakon o djelatnosti osiguranja u Brčko distriktu.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da ovaj zakon upućuje na primjenu entitetskih propisa kada je u pitanju rad osiguravajućih društava na području Brčko distrikta, shodno njihovoj registraciji.

To znači, pojasnio je Milić, ako je osiguravajuće društvo registrovano u agenciji u Republici Srpskoj onda se primjenjuje zakon iz Republike Srpske, ili federalni zakon ako je društvo registrovano u agenciji u Federaciji BiH.

„Riječ je o jednoj oblasti gdje je i ranije važio entitetski propis koji reguliše ovu materiju, s tim što je važio samo osnovni tekst. Entiteti su mijenjali svoje propise čime su osiguravajuća društva koja djeluju na području Distrikta bila zakinuta u svojim pravima. U konsultacijama s drugim institucijama predloženo je ovo rješenje koje je danas dobilo podršku Skupštine Brčko distrikta“, istakao je Milić.

Milić je naveo da je najveću pažnju poslanika na današnjem zasjedanju izazvala informacija o isplaćenim nagradama zaposlenih u pravosudnim institucijama  Brčko distrikta  te da su svi poslanici podržali inicijativu da se redefiniše sistem nagrađivanja u pravosudnim institucijama od strane Pravosudne komisije s ciljem da se ukine dosadašnji sistem.

„Tokom diskusije preovladao je stav o potrebi da se Pravosudna komisija zamijeni odjeljenjem u Vladi Brčko distrikta koje bi se bavilo tim pitanjem. Prepreka za realizaciju ovog krupnog reformskog zahvata, u okviru reforme kompletne javne uprave, jeste Statut Distrikta Brčko koji predviđa postojanje Pravosudne komisije. Očigledno je da će nam u tom smislu trebati podrška većeg broja poslanika da bismo ciljano išli na izmjenu Statuta“, rekao je predsjednik Milić.

Predsjednik je napomenuo da je na današnjem zasjedanju Skupština informisana da Vlada nije pristupila realizaciji projekta E-beba koji bi roditeljima olakšao postupak prijave novorođenčeta te da je, uz jednoglasnu podršku svih poslanika, ponovo zatraženo od Vlade da bez odlaganja pristupi realizaciji tog projekta i da Skupštinu u roku do 60 dana informiše o onome što je preduzela.

Na 36. redovnom zasjedanju usvojeno je niz odluka o utvrđivanju javnih interesa za realizaciju nekoliko kapitalnih projekata, kao i odluke kojima su poslovni prostori u vlasništvu distrikta dati na korištenje bez naknade za četiri brčanska udruženja pacijenata: „Život s celijakijom“, „Bubreg“, „Luj Braj“ i „Brčansko srce“.

IMG 20230118 101645Na 36. redovnoj sjednici Skupština je usvojila sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju prestanka mandata člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju prestanka mandata člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor i imenovanje dva člana Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH iz reda građana Brčko distrikta BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje fekalne kanalizacione mreže u MZ Ograđenovac – izvjestilac gradonačelnik
 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje fekalne kanalizacione mreže u stambenim naseljima Stari Rasadnik i Brod – izvjestilac gradonačelnik
 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa  u svrhu izgradnje puta u MZ Palanka – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristupnog  puta  u MZ Gorice – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje puta u MZ Seonjaci – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kraka ulice u stambenom naselju Broduša – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje odvodnih kanala oborinskih voda u MZ Ražljevo i MZ Popovo Polje – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje bez naknade u korist Udruženja „Život s celijakijom“ Brčko – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje bez naknade u korist Udruženja građana oštećenog vida  „Luj Braj“ Brčko – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje bez naknade u korist Udruženja oboljelih  od malignih oboljenja „Brčansko srce“ Brčko – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje bez naknade u korist Udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika „Bubreg“ Brčko – izvjestilac gradonačelnik

IMG 20230118 101607Za naredno zasjedanje odložene su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Luka Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, broj: 1251/22 od 29. juna 2022. godine  – izvjestilac Upravni odbor
 1. Davanje saglasnosti na Revidirani poslovni plan JP „Luka Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2022. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1. Davanje saglasnosti na Poslovni plan JP „Luka Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1. Davanje saglasnosti na Srednjoročni poslovni plan JP „Luka Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za period  2023–2025. godina – izvjestilac Upravni odbor
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2021. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1.  Davanje saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2022. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1.  Davanje saglasnosti na Finansijski plan Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1.  Davanje saglasnosti na Poslovni plan JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1. Davanje saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1.  Davanje saglasnosti na Program rada Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1. Davanje saglasnosti na Finansijski plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1. Davanje saglasnosti na Plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2023. godinu – izvjestilac Upravni odbor
 1. Razmatranje Informacije o sistematizaciji radnih mjesta rukovodećih službenika po nacionalnoj strukturi u JP „Komunalno Brčko“ (prijedlog poslanika Admira Mujkanovića) – izvjestilac direktor JP
 1. Razmatranje Informacija u vezi s poslaničkim pitanjem poslanika Velibora Babića u vezi s isplaćenim inostranim dnevnicama – izvjestilac gradonačelnik
 1.  Razmatranje Informacije o primljenim zahtjevima za izdavanje odobrenja za građenje s podacima o statusu tih zahtjeva za period od 2020. godine do danas (prijedlog poslanice Milijane Simić) – izvjestilac gradonačelnik
 1. Razmatranje Informacija o regulisanju saobraćaja na Bulevaru mira – raskrsnica kod Pavlović banke (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića)

Izdvojeno

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...

Odgovor E. Pašalića na iznesene tvrdnje brčanskog SNSD-a da on (E.Pašalić) svojim javnim istupom podriva temelje Distrikta

Saopštenje brčanskog SNSD-a povodom mog intervjua  objavljenog u Slobodnoj Bosni 07.04. 2022.g. predstavlja paradigmu opskurne, neprosvijećene, nedemokratske, autoritarne politike u Brčkom, koju posljednjih godina...