bdf.brcko@gmail.com

Promovisana knjiga “Arbitraža o Brčkom” Petra R. Vasića

U sali Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva „Prosvjeta“ u Brčkom sinoć je održana promocija knjige „Arbitraža o Brčkom – Svjedočenja u bečkom podrumu 1999. godine“ autora uglednog brčanskog novinara Petra R. Vasića.

„Knjiga je nastala kao zabilješka sa procesa Arbitraže za Brčko u kojoj su sadržane sve izjave svedoka obje zainteresovane strane u sporu oko međuentitetske linije razgraničenja kod Brčkog,“ rekao je Petar Vasić dodajući da je svako izlaganje svjedoka ručno zapisivao.

Kao sekretar delegacije Republike Srpske koja je predstavljala zainteresovanu stranu u Arbitražnom procesu o Brčkom Petar Vasić je ručno hvatajući bilješke uspio da zapiše sva pitanja i odgovore koje su protagonisti procesa postavljali.

„Trudio sam se, iako ne poznajem stenografiju, da budem nepristrasan i zapišem odgovore svih aktera arbitražnog procesa u Beču,“ rekao je Vasić.

Govoreći na promocioji knjige kao jedan od recezenata bivši gradonačelnik Brčkog Borko Reljić je rekao da je januara 1999. godine Vlada Republike Srpske formirala stručni tim koji će zastupati njene interese kako bi dokazali da je opravdano da Brčko ostane u sastavu Republike Srpske.

“Petar Vasić je koristeći svoje bogato novinarsko iskustvo uspio da čitaocu prenese atmosferu sa samog Arbitražnog procesa kao i neka dešavnja koja su ga pratila. Knjiga je jedinstvena s obizorm na to da su u cijelosti prenesena sva svjedočenja, kao i postavljana pitanja advokata i arbitara”, zaključio je Reljić.

Kao gost na promociji knjige govorio je i akademik Vitomir Popović koji je prije 23 godine kao arbitar u Arbitražnom tribunalu za spor u vezi sa međuentitetskom granicom u oblasti Brčkog aktivno učestvovao u tim procesima rekavši da je Petar Vasić na najbolji mogući način vodeći zabilješke vjerodostojno predstavio šte se dešavalo u Beču tokom Arbitražnog procesa.

„Američka štampa je tada nazivala ovaj spor sporom vijeka jer je u to doba Brčko predstavljalo „makaze nad pupčanikom“ jer je povezivalo istočni i zapadni dio RS. Obje strane su angažovale najbolje advokatske kancelarije iz SAD-a i mi smo tada konsultovali više od stotinu stručnjaka iz raznih oblasti,“ rekao je Popović dodajući da je strana Federacije BiH pokušala na sve načine da pokaže kako je izlaz na rijeku Savu, koja je plovna, za njih od izuzetne važnosti.

„Zadatak strane Federacije BiH u sporu je bio da ubijedi Arbitražno vijeće da bi bez izlaska na rijeku Savu postojanje Federacije bilo besmisleno“, istako je Popović rekavši da su u tom pravcu sa lokalnim svjedocima radili na argumentima koji su protiv te teze.

Popović se osvrnuo i na sve izazove sa kojima su se delegacije obje strane sretale tokom Arbitražnog procesa za Brčko zaključivši „da je presuda donesena mnogo ranije uspostavljajući Distrikt kao posebnu oblast u formi kondominijuma.“

Vitomir Popović je rekao da je do sada, koliko je njemu poznato, odbranjeno najmanje deset doktorskih disertacija iz oblasti prava na temu Arbitražni proces o Brčkom, što pokazuje koliko je ovaj proces imao uticaja na pravnu nauku i da će se ova i slična građa ubuduće koristiti kako svojevrsni dokumenti.

Istovremeno u prosvjetinoj Galeriji Sava Šumanović u sklopu promocije knjige otvorena je i izložba dokumentarnih fotografija Petra Vasića pod nazivom „Brčko u Farandovo doba“ koju je pripremio akademski slikar Zoran Stojanović.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno