bdf.brcko@gmail.com

Brčanska Policija oduzela šestero djece roditeljima zbog prosjačenja

Na području Brčko distrikta svake godine se povećava broj osoba koje čine prekršajne radnje prosjačenja. Policija Distrikta i ostale nadležne institucije se bore protiv činitelja prosječenja, te su do sada oduzeli šestero djece.

„Brčanska Policija je tijekom tekuće godine oduzela šestero djece nesavjesnim roditeljima koji su iskorištavali i tjerali djecu na prosjačenje, te su djeca smještena u sigurne ustanove, a roditelji su kažnjeni zatvorskom kaznom“, kazao je Dragomir Nišić, komandir Jedinice opće policije Distrikta.

Prema Nišićevim riječima činitelji ovih prekršajnih radnji su uglavnom povratnici, a u posljednje vrijeme na području Distrikta su se pojavili i činitelji prosjačenja iz susjednih država, koji su na području Distrikta uglavnom vikendom kada određene institucije ne rade.

„Izmjenom Zakona socijalne službe koji je stupio na snagu prošle godine, a odnosi se na ukidanje dječijeg dohotka onima koji ne pohađaju školu, znatno se smanjio broj djece na ulicama, ali nije u potpunosti prestao, jer nakon nastave ta su djeca ponovno na ulici“, zaključio je Nišić.

U ovoj godini zabilježen je porast prijavljenih osoba prema prekršajnim nalozima u odnosu na prošlu godinu, i to za 48 osoba, a kada je riječ o novcu, oduzeto je oko 150 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno