bdf.brcko@gmail.com

Kadrić: Vijeće brine i o nepristrasnosti i profesionalnosti svakog suda i sudije

Nejasno je od koga Apelacioni sud Brčko distrikta BiH traži zaštitu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Kao gradonačelnik i predstavnik izvršne vlasti Distrikta imam obavezu prema svim građanima ove zajednice da ukazujem na sve neuobičajene pojave koje bi mogle utjecati na funkcionisanje bilo kog od tri stuba vlasti u Distriktu.

Apsolutno poštujući odredbu Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH, koja kaže da niko ne smije utjecati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad, ne mogu smatrati svoju javnu reakciju, koja je došla, ne u toku, nego nakon donošenja ranije pominjane presude, neprimjerenom i utjecajem na rad suda. Ovo iz razloga što je moja osnovna zadaća da radim u cilju zaštite interesa i imovine Distrikta, tako da je i moja reakcija bila isključivo u tom smjeru.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće je osnovano sa osnovnim zadatkom da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe u cijeloj Bosni i Hercegovini, a budući da je već posredno uključeno u ovo pitanje, držim svojom obavezom da sva saznanja koja imam po ovom pitanju uputim pomenutoj instituciji poštujući zakonska ovlaštenja ovog organa.

Vijeće, kao nezavisan i samostalan organ ima zakonska ovlaštenja da, putem propisanih procedura i postupaka utvrdi sve činjenice od važnosti po ovom pitanju, jer kako je naprijed pomenuto, Vijeće, kojem se Apelacioni sud Distrikta žali i moli zaštitu, ne brine samo o nezavisnosti suda, nego i o njegovoj nepristrasnosti i profesionalnosti, koje moraju biti neraskidivo vezane osobine svakog suda i sudije.

 

Izvor: eBrčko

Izdvojeno