bdf.brcko@gmail.com

Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Brčko Distrikta

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na današnjoj započetoj redovnoj sjednici odobrila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje.

Ovim propisom usklađuju se ciljevi i principi visokog obrazovanja s evropskim standardima i Okvirnim zakonom te se vrši usklađivanje odredbi koje se odnose na postupak akreditacije visokoškolskih ustanova. Ujedno, osnovni koncept nacrta uključuje, između ostalog, propisivanje djelatnosti univerziteta, njihovih organizacionih jedinica kao i visokih škola, te detaljnije osnivanje i ukidanje studijskih programa.

Također, Vlada je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH na prijedlog Ureda gradonačelnika.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, data je saglasnost na Izvještaj GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredaba Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, saopćeno je iz Vlade Brčko distrikat Bosne i Hercegovine.

 

Izvor: Otisak.ba

Izdvojeno