bdf.brcko@gmail.com

Prioriteti Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj: Regulacioni planovi “Ciglana” i “Ficibajer”

Zastupnici Skupštine Distrikta su nedavno odobrili Plan djelovanja brčanskog Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj za period 2022-2025. godina u kojem su među prioritetima sačinjavanje Regulacionih planova „Ciglana” i “Ficibajer“. Zavod za planiranje projektovanje i razvoj direktne instrukcije o prioritetima u djelovanju dobija od  brčanske izvršne i zakonodavne vlasti, a regulacioni planovi koje sačinjava pod stalnom su revizijom građana posredstvom javnog uvida ali i pod lupom stručnih analiza ekspertskih kuća iz ove oblasti i od svih pomenutih nivoa Zavod je dobio „zeleno svjetlo“ za desetak projekata, koji su predviđeni za izradu Regulacionih planova.

„Jedan od najznačajnih Regulacionih planova koji radimo su planovi „Ciglana“ i “Ficibajer“ i mislim da će se pomenuti obuhvat, odnosno prostor, prvi puta cjelovito isprojektovati da se zna kako i na koji način će se taj prostor koristiti kao sportsko – rekreacijska destinacija, te prije svega šta i pod kojim uslovima se tamo može graditi“, kaže direktor Zavoda, Ismet Dedeić.

Kad je riječ o Regulacionom planu „Ciglana“ izrada je već starovala.

“Dodatno radimo plan za uređenje obale Save od Ciglane do Brezika u dužini od 4.500 metara. To praktično znači da će u dužini od 4,5 kilometara biti i šetnica i biciklističke staze. To podrazumjeva i uređene obale rijeka Blizne, Brke i Tinje. Time bi stanovnici Brčkog imali mogućnost izaći i praktično živjeti na rijeci Savi“, naglasio je Dedeić.

Osim šetnica i biciklističkih staza, takođe na obali Save, tačnije na izletištu Ficibajer, gotovo u samoj gradskoj jezgri grada radi se sveobuhvatan Regulacioni plan.

„Projektujemo multi-funkcionalnu dvoranu na Ficibajeru sa zatvorenim bazenim, potom akva-parkom. Takođe će se projektovati marina, jedna za jahte i kruzere, a druga za brodice i domaće korisnike“, naglašava Dedeić.

Poseban projekat je onaj „Fazanerije“.

„Na ovaj način bi paralelno jačali takozvani nautički i lovni turizam čime bi Brčko postalo prepoznatljivo, ne samo u BiH već i u regionu”, apostrofira Dedeić.

Inače Regulacioni plan „Ciglana” biće završen do kraja ove, a “Ficibajer” do konca prvog kvartala naredne godine.

“Nakon toga slijedi investiranje, o čijem načinu i dinamici će odluke donositi, brčanska Vlada i Skupština“, zaključio je direktor brčanskog Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj, Ismet Dedeić.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno