bdf.brcko@gmail.com

Izborne prevare u Distriktu se ne isplate; Da li je baš tako?

Brčansko Tužilaštvo je primjer efikasne borbe protiv izbornih prevara i stoga njegov rad treba biti primjer za sve ostale u BiH. Ovo je konstatovano na nedavnoj zajedničkoj konferenciji predstavnika Tužilaštava, i čelnika Policijskih uprava u BIH, sa članovima Centralne izborne komisije koja je nedavno održana u Sarajevu.

„Svakako da navedena ocjena potvrđuje da smo mi u Distriktu i u ovom segmentu ispred drugih u BiH. No, prije svega je važno da smo došli do zaključka da je neophodna jača međusobna uvezanost i saradnja svih kako bi se preduprijedile, otkrile i sankcionisale eventualne izborne prevare. U tom smislu zaključeno je da sve institucije odrede po jednu „kontakt osobu“, kako bi smo lakše, brže i preciznije međusobno komunicirali i razotkrivali sve eventualne nezakonite predizborne i izborne radnje“, rekao je glavni tužilac Distrikta Zekerija Mujkanović.

Svakako da je za sva tužilaštva u BiH temeljna adresa za sve podatke u vezi sa predstojećim izborima Centralna izborna komisija BiH.

„No pored toga svakako da će naša saradnja, kao Tužilaštva Distrikta biti usmjerena i prema Izbornoj komisiji Brčko, kako bi smo izanalizirali i takozvane interne modalitete pomoći koje međusobno možemo pružati“, naglašava Mujkanović.

Kao i svakom građaninu, kaže Mujkanović i njemu je u interesu i da rezultati predstojećih izbora odražavaju stvarnu volju birača.

„S druge strane sa pozicije na kojoj se nalazim poručujem da će brčansko i Tužilaštvo BiH učiniti sve da one koji se budu bavili mišlju da krivotvore rezultate predstojećih izbora budu svjesni koliko rizika nose izborne prevare uz otvorenu mogućnost da završe u zatvoru. Jednom riječju izborne prevare u BiH, a posebno u Distriktu, budite sigurni, ne isplate se“, zaključio je glavni tužilac Brčko distrikta BiH, Zekerija Mujkanović.

Izdvojeno