bdf.brcko@gmail.com

SUNČANICA I TRI STUBA VLASTI U BRČKO DISTRIKTU

Sunce baš prži ovih dana. Izgleda da klima uređaji i nisu baš od neke pomoći. Umjesto da rahat odu na odmor, nabace tamni ten i puste ovaj jadni narod da se snalazi kako zna i umije, jer od vlasti ionako nema nikakve pomoći, oni dolivaju ulje na vatru, tobože brigom o narodnim parama i fisklanoj stabilnosti distrikta.

Tri stuba vlasti (izvršna-VLADA, zakonodavna-SKUPŠTINA, sudska-SUDOVI) su temelj demokratskog društva i ne bi, u pravilu, trebali da se miješaju jedni drugima u posao.

Međutim, tako je to u demokratskim i razvijenim društvima, ali ovdje imamo priliku da svjedočimo ponašanju pojedinaca i institucija koje predstavljaju klasični feudalni poredak.

Primjer 1 

Vlada BD je donijela odluku 10.02.2022.g. o nabavci usluga konzumacije u zgradi vlade i vijećnice za 2022 godinu u iznosu od 172 hiljade KM. Jednostavnije rečeno izvršna vlast će da jede i pije na državni račun za navedeni iznos. Teška je ekonomska situacija, a gdje si ti to vidio da političari plaćaju iz svog džepa.

Može li se to smatrati štetom po budžet BD???

Hoće li se o tome oglasiti skupština i sudovi???

Primjer 2  

Skupština BD je u julu 2014.g. donijela odluku da bez ikakvih jasnih kriterija i specifikacija isplati 200 hiljada KM firmi RT a na ime  „pripravnosti kamiona i radnih mašina“, zbog čega je poslanik u skupštini IK podnio ostavku na funkciju predsjednika skupštinske Komisije za borbu protiv korupcije. Na odluku o isplati nije traženo nikakvo mišljenje i stav izvršne i sudske vlasti.

Može li se to smatrati štetom po budžet BD???

Hoće li se o tome oglasiti vlada i sudovi???

Primjer 3  

Sud je donio odluku da Brčko distrikt firmi MJ isplati 200 hiljada KM, a po odluci Apel.suda u postupku revizije. O samom postupku i dokazima ne znamo ništa, ali bi trebali da vjerujemo sudu, to mu je posao.

Može li se to smatrati štetom po budžet BD???

Hoće li se o tome oglasiti vlada i skupština???

U nekim od ovih primjera jedan dio vlasti je šutio, ali u nekim nije. Svako ima pravo da iz svog ugla posmatra, ovu ili onu odluku, ima svoje mišljenje o tome, ali javno komentarisanje i pozivanje zvaničnih institucija na akciju prema nekom od drugih stubova vlasti je nešto sasvim drugo, pa makar ono i imalo osnova.

Takvo nešto ne može da postoji u razvijenim, demokratskim društvima, jer tamo savjetnici i pomoćnici nisu muhe podrepuše, i ne govore samo ono što je uhu milo njegovom veličanstvu.

Međutim, ukoliko znamo da živimo u društvu ranog feudalnog perioda svima bi trebalo biti jasno da ovdje priči nije kraj. Ovakve, pa i gore stvari, možete da očekujete u skoroj budućnosti. Vlast je teški opijat. Naročito ako je obavljate na način da se ne bojite ni zemaljskog, niti božijeg suda, vjerujući samo u svoje lične, nadnaravne osobine, potpirene dupeliscima oko vas.

Znaju dobro i prvi, i drugi, i treći kakvi su, od šta su otpali, čime se sve bave, te kako im je sve pretvoreno u pitanje ličnog ili nekog drugog, trećeg interesa, a dodira sa brigom o zaštiti javnog dobra imaju koliko i muha sa sakupljanjem meda. Puno zuje, al malo mede.

Najbolje bi im bilo da šute, i rade to što su naumili. Nemojte makar dosipati sol na ranu ovom predobrom narodu, koji je nekom čudnom igrom sudbine, osuđen na ovakve obnašatelje jedne, druge i treće vlasti.

“Nepošteni građanin”

Izdvojeno