bdf.brcko@gmail.com

Gradonačelnik Kadrić izrazio čuđenje spram donesenih sudskih presuda koje krše dosadašnju sudsku praksu

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić danas je na konferenciji za medije govorio o dvije sudske presude nedavno izrečene od strane sudskih institucija u Distriktu, a koje su svojim pravnim dejstvom štetne po imovinu Brčko distrikta BiH. Gradonačelnik je izrazio čuđenje spram donesenih presuda koje su izrečene na način da u najmanju ruku krše dosadašnju sudsku praksu.

“U prvom slučaju Sudsko vijeće za reviziju je u potpunosti preinačilo ranije izrečene presude Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta koje su u međuvremenu postale izvršne i po kojima je dosuđeno da dvije privatne kompanije moraju uplatiti naknadu za korištenje građevinskog zemljišta u iznosu od 214 hiljada maraka. Presudom Sudskog vijeća za reviziju ukinute su ove dvije presude nižih sudova, dužnici su oslobođeni plaćanja ove naknade dok je Brčko distrikt čak obavezan da plati i sudske troškove u iznosu većem od 100 hiljada KM“ naglasio je gradonačelnik Kadrić.

U drugom slučaju Apelacioni sud Brčko distrikta je preinačio Odluku Skupštine o ukidanju zakonske odredbe o isplati dodatka na platu zaposlenicima u Kancelariji za pravnu pomoć, te je presudio da oni imaju pravo na nju i da im čak ova naknada mora biti isplaćena retroaktivno za 11 mjeseci unazad.

“U presudi se kaže da se u ovom slučaju radi o diskriminaciji prema zaposlenicima ove kancelarije zato što dodatak na platu imaju policajci, vatrogasci, demineri, inspektori i njih porede sa advokatima ove pravne institucije kojima se presuđuje da imaju pravo na isti dodatak na platu” istakao je Gradonačelnik Brčko distrikta.

Zbog svega navedenog gradonačelnik Kadrić je bio konkretan:

“Ove presude će definitivno biti predmet analize institucija koje se bave borbom protiv korupcije i kriminala jer nećemo da sumnjamo bilo šta, međutim vrlo je indikativno kako je moglo doći do ovakvih sudskih odluka”, zaključio je gradonačelnik Esed Kadrić.

Ove sudske presude su izvršne i Brčko distrikt svoje finansijske obaveze po ovim presudama mora ispuniti u roku od 60 dana.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno