bdf.brcko@gmail.com

Subvencije od 1,6 miliona KM brčanskim domaćinstvima za električnu energiju

Vlada Brčko distrikta na današnjoj sjednici usvojila je Program utroška sredstava kao dio pomoći građanima Brčko (domaćinstvima) Distrikta za električnu energiju za 2022. godinu.

„Program obuhvata sredstva od 1,6 miliona KM, s tim da je uslov za dobijanje ove pomoći, zbog teške ekonomske situacije na području Brčko distrikta, aktivno brojilo od 1.1. do 31.05. ove godine. Ova sredstva neće moći koristiti imenovani i izabrani zvaničnici Brčko distrikta, rukovodioci javnih preduzeća i sva druga pravna lica čiji je osnivač Brčko distrikt, kao i članovi pravosudnih institucija“, pojasnio je Sead Šadić, šef Vladinog Odjela za zdravstvo i ostale usluge. Na području Brčko distrikta aktivno je oko 30.000 potrošača električne energije iz kategorije domaćinstava.

Sead Šadić

Šadić je kazao da se realizacija ove pomoći može očekivati u narednih 30 dana, a da će sredstva na račun JP „Komunalno Brčko“ biti prebačena tokom dana zajedno sa spiskom lica koja neće moći koristiti ovo pravo.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno