bdf.brcko@gmail.com

Pozivamo Skupštinu KS da se ugledaju na Brčko Distrikt, koji je usvojio dobre prakse iz EU.

Kroz prethodna tri mjeseca smo primijetili da postoje ozbiljne opstrukcije od određenih predstavnika vlasti i stranaka da se ne dogodi povorka ponosa, te da se ne donese zakon usklađen sa evropskim standardima, već da bude još restriktivniji. To ne smijemo dopustiti, jer će nas takve odluke odvesti u novi nivo mraka i ograničavanja ljudskih prava

“Drage LGBTIQA+ osobe, saveznici i saveznice, građani i građanke, koristimo ovu priliku kako bismo vas informisali o procesu dobijanja odgovarajućih saglasnosti potrebnih za organizaciju Bh. povorke ponosa, kao i podrške predstavnika vlasti”, stoji u saopštenju organizatora Bh. povorke ponosa, u kojem dalje navode:

“Dana 31. maja dobili smo saglasnost Ministarstva saobraćaja (MS) KS za privremenu izmjenu režima saobraćaja. Također smo, kao i prošle godine, dobili podršku iz kabineta Premijera Edina Forte u vidu pokrivanja troškova za nametnute dodatne mjere sigurnosti.

Važno nam je da sa vama podijelimo da ni ovogodišnji proces dobijanja dozvola nije tekao jednostavno.

Ono što primjećujemo iz godine u godinu jeste da ne postoji konzistentnost u komunikaciji i procesu dobijanja svih potrebnih saglasnosti. Nakon prošlogodišnje profesionalne saradnje sa MS, koji je preuzeo komunikaciju sa MUP-om KS za usaglašavanje zatvaranja ulica i kreiranja alternativnih pravaca, ove godine je MS od nas tražio dopunu zahtjeva kroz dostavljanje taksiranih i ovjerenih zahtjeva, te elaborata kojim ćemo definisati alternativne pravce kretanja, koje mi kao organizatori/ce ne možemo sami izraditi, već bi morali iznajmiti profesionalne saobraćajne eksperte/ice. Pozivajući se na Pravilnike koji nemaju utemeljenje da se ovo uradi, mi smo se žalili Ministarstvu saobraćaja. Rezultat ovakvog zahtjeva je bio desetine naših dopisa i sastanaka kako bismo na kraju dobili odgovor da je dovoljno samo dostaviti ucrtanu mapu kretanja povorke.

Ovakvi i slični zahtjevi sa kojima institucije dolaze iz godine u godinu, samo povećavaju administrativne zahtjeve prema nama organizatorima/cama, što uveliko otežava proces organizovanja povorke.

S druge strane, i dalje dobijamo naložene dodatne mjere za obezbjeđenje skupa, u vidu betonskih i željeznih ograda, te plaćanja prisustva hitne pomoći. Iako MUP KS ima uporište u zakonu da traži dodatne mjere, iste ne moraju biti nama naložene, već cjelokupnu sigurnost, uključujući i prepreke za ulice, treba osigurati MUP KS, te Vlada KS. Niti jedan segment bezbjednosti ne može biti na teretu organizatora/ica.

Zato smo uputili Premijeru isti zahtjev kao i prošle godine, a to je da troškovi naloženih dodatnih mjera budu pokriveni iz budžeta Kantona Sarajevo. Iako sretni da je Premijer podržao naš zahtjev i iz Kabineta Premijera izdvojio 25.000 KM, važno nam je naglasiti da dugoročno ovakav način pokrivanja troškova nije održiv, jer ovisi od dobre volje pojedinca/ke, te nije pravilo već izuzetak. A troškovi samo rastu. Ne smijemo dozvoliti da uvažavanje ljudskih prava bude pitanje dobre volje pojedinca/ke. Interpretacija pitanja slobode i dostojanstvenog života ne smiju varirati od vlasti do vlasti.

Stoga, i tokom ovogodišnjeg marša zahtijevamo hitno donošenje izmjena i dopuna Zakona o javnom okupljanju, koji mora biti usklađen sa evropskim standardima. Pozivamo Skupštinu KS da se ugledaju na Brčko Distrikt, koji je usvojio dobre prakse iz EU. Sloboda javnog okupljanja mora biti dostupna svima jednako, a nadležne institucije trebaju biti te koje će osigurati neometano i jednostavno okupljanje, bez nametanja dodatnih mjera ili dodatnih administrativnih komplikacija.

Kroz prethodna tri mjeseca smo primijetili da postoje ozbiljne opstrukcije od određenih predstavnika vlasti i stranaka da se ne dogodi povorka ponosa, te da se ne donese zakon usklađen sa evropskim standardima, već da bude još restriktivniji. To ne smijemo dopustiti, jer će nas takve odluke odvesti u novi nivo mraka i ograničavanja ljudskih prava.

Zato vas sve pozivamo da izađete 25. juna na treću Bh. povorku ponosa i da jasno i zajedno pošaljemo poruku da nećemo tolerisati ograničenja javnog okupljanja, te da kao društvo želimo ići naprijed ka usvajanju politika koje će osigurati slobodu okupljanja i poštivanja ljudskih prava”, stoji u poruci organizatora Bh. povorke ponosa.

 

Izvor: oslobođenje.ba

Izdvojeno