bdf.brcko@gmail.com

Supervizor Skenlan štititi interese Brčkog???

Prvi zamjenik Visokog predstavnika u BiH i Supervizor za Brčko Majkl Skenlan u ovom trenutku nije baš optimističan kad je riječ o dogovoru u vezi sa trasama auto-puta Sarajevo-Banjaluka-Beograd i brze ceste Tuzla-Orašje, bar njihovim dionicama koje prolaze kroz Brčko, jer baš na ovoj dionici teško ide usaglašavanje interesa prije svega dvije entitetske Vlade. Generalno stav Supervizora je kao i u svemu ranije, da je neophodno postići kompromis kojim će biti zadovoljne sve strane, što znači obje entitetske i Vlada Distrikta.

“Za sada to se ne čini lako dostižnim, moj zadatak je zaštititi interes Distrikta. Na kraju krajeva, ukoliko projekta uopšte ne bude, više će izgubiti oba entiteta jer Brčko ima svoju luku ima će i novi most preko rijeke Save, a i sadašnji putnim komunikacijama najbliži je Srbiji i Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji“, rekao je Supervizor Skenlan.

Nezvanično, kad je o pomenutom riječ, predstavnici lokalne vlasti u Distriktu spremni su postići međusobni dogovor, no sporno je to što Republika Srpaka inistira na dionici kroz Distrikt, koja prolazi tačno nekadašnjom linijom ratnog razgraničenja i formalno je u nekadašnoj zoni Republike Srpke, dok predstavnici Bošnjaka i Hrvata iz Brčkog, predlažu da trasa auto-puta ide nekoliko kilometara južnije, odnosno kroz prostor koji je prije Distrikta bio u nadležnosti Federacije BiH.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno