bdf.brcko@gmail.com

Kako je moguće da nema ni jednog značajnog kapitalnog projekta za Hrvate Brčko Distrikta???

                                       -Priopćenje za javnost-

Na devetoj izvanrednoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH, dana 25.5.2022. godine, usvojen je rebalans proračuna Distrikta za 2022. godinu u iznosu od skoro 28 milijuna KM.

S ovim uvećanjem, Proračun Brčko distrikta BiH za 2022. godinu iznosi preko 267 milijuna KM.

U vlasti i Skupštini Brčko distrikta BiH samo HDZ BiH predstavlja Hrvate Distrikta i njihovi kadrovi moraju preuzeti teret odgovornosti i zastupanja interesa Hrvata u Distriktu. Ovaj Proračun i rebalans samu su dokaz njihovog nerada i nemara, neću reći neznanja jer su svojim imovinskim kartonima dokazali da se znaju pobrinuti za sebe.

Kako je moguće da niti jedan značajan kapitalni projekt za Hrvate Brčko distrikta BiH ne može naći mjesto u najznačajnijem financijskom dokumentu Distrikta ili je jedini vaš interes Tržnica  ”Arizona” i deponija otpada na Kladju.

Vaša politika se svodi na polaganje cvijeća i svijeća (koje vjerojatno ne plaćate iz svojih džepova) i malo kruha i igara za obljetnice te nasipanje privatnih putova i dvorišta kamenom tucanikom od strane stranačkih firmi pred izbore.

Nemate nikakav plan niti u jednoj oblasti života i rada (obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda, socijalna skrb, mladi, obitelji… ) niti vas zanima kako zadržati naše stanovništvo i oživjeti naša sela.

Znamo da se nećete pocrvenjeti u licu od stida nakon ove javne prozivke ali znajte da svaka vlast i stranka ima svoju prirodnu putanju rasta i pada.

 

Dne, 26.svibnja 2022. godine    

Organizacija HDZ 1990 Brčko distrikta BiH

Klarić I.

Izdvojeno