bdf.brcko@gmail.com

U sklopu programa obilježavanja godišnjice genocida počele pripreme za Marš mira 2022.

Danas su predstavnici Podobora za Marš mira i Podobora za logističku podršku i realizaciju zajedno sa predstavnicima Oružanih snaga BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Federalne uprave policije, Policijske uprave Zvornik, Federalne uprave civilne zaštite, opštine Srebrenica, opštine Sapna i Crvenog križa Tuzlanskog kantona obišli lokacije kampova u cilju izrade prostornog plana kampova za učesnike Marša mira.

Riječ je o aktivnostima u okviru priprema za ovogodišnji Marš mira Nezuk – Potočari u sklopu programa obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone” UN-a Srebrenica.

“Ovo je dio aktivnosti koje ovaj Pododbor vrši u okviru priprema za Marš mira 2022 Nezuk – Potočari kako bi na vrijeme izvršili sve neophodne pripreme za ovogodišnji Marš mira. Ovdje moram posebno da istaknem ulogu Oružanih snaga BiH koje u okviru svojih kapaciteta pružaju svu neophodnu logističku podršku Maršu mira u smislu obezbjeđivanja šatora za smještaj učesnika Marša mira, zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite i Crvenog polumjeseca Republike Turske, na četiri lokacije u Nezuku, Liplju, Mravinjcima i Potočarima”, kazao je Amir Kulaglić, predsjednik Pododbora Marša mira.

On je dodao da Oružane snage BiH pored toga, kroz svoj angažman u ljudstvu pruža i medicinsko – helikoptersku podršku učesnicima Marša mira, na dan komemoracije i dženaze u Potočarima 11. jula.

“Crveni križ Tuzlanskog kantona kroz angažovanje volontera pruža prvu pomoć učesnicima Marša mira dok su Domovi zdravlja TK zaduženi za medicinsku pomoć svim učesnicima marša. Dakle, radi se o jednoj velikoj organizaciji koja uključuje veliki broj ljudi i institucija, a sve s ciljem podsjećanja na ono što se desilo u julu 1995. godine i genocid koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici”, istakao je Kulaglić .

Dodao je da kompanija BH Telecom kroz svoje resurse podržava Marš mira i cjelokupnu organizaciju obilježavanja.

“Upravo zahvaljujući njima imat ćemo pokrivenu cjelokupnu dionicu Marša mira signalom BH Telecoma, kao i radio vezu preko njihovih predajnika koji će pružati Crveni križ Brčko distrikta BiH”, kazao je Kulaglić.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u izgradnju infrastrukture kroz asfaltiranje dionica trase Marša mira i uređenje, ove godine izdvojit će oko 600.000 KM, što je nastavak podrške ovog ministarstva Maršu mira i organizaciji obilježavanja godišnjice genocida.

Zbog pandemije koronavirusa posljednje dvije godine bio je ograničen broj učesnika ovog događaja, a organizatori poručuju da se ovogodišnje pripreme vrše na bazi procjene 4.500 do 5.000 učesnika zbog ukidanja epidemioloških mjera i velike zainteresiranosti.

Organizatori su pozvali sve zainteresirane da učestvuju u ovogodišnjem maršu mira.

 

Izvor: klix.ba

Izdvojeno