bdf.brcko@gmail.com

Knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“, priručnik za sve one koji žele saznati nešto više o Brčkom

U izdanju Fondacije „Legat Ekmečić“ Brčko izašla knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Radi se o knjizi posvećenoj demografskim, etno-nacionalnim, kulturološkim, politološkim i sociološkim istraživanjima Brčkog, od njegovog nastanka do današnjih dana.

To nije knjiga koju ćete prelistati u jednom danu i više je nećete otvoriti. Radi se o knjizi koja se iščitava i koju ostavljate novim generacijama za čitanje, jer  se u njoj otvaraju, istražuju i nude odgovori na uvijek aktualna pitanja identiteta jednog grada i njegovih stanovnika.

Temeljno pitanje koje se istražuje u ovoj knjizi je zašto Brčko, koje je iznjedrilo veliki broj uspješnih pojedinaca iz različitih društvenih sfera, sporta, umjetnosti, kulture, biznisa i ekonomije i koje ima značajan geostrateški značaj, nije uspjelo da se izdigne na nivo ozbiljne moderne urbane sredine koja ima svijest o svom historijskom trajanju , svoje kulturne institucije, svoju elitu koja utjelovljuje identitet i dostojanstvo grada.

U potrazi za odgovorom na ovo pitanje autor se bavi historijskim izvorima o nastanku Brčkog, njegovim demografskim, upravno-adminstrativnim, ekonomskim, kulturnim i političkim razvojem. Pri tome stavlja naglasak na kulturu sjećanja, ističući da Brčko ni danas, kao ni ranije, nema institucionaliziranu kulturu sjećanja, nego se ona svela na verbalno sjećanje duboko podijeljeno na gradsko, prigradsko i seosko sjećanje, sjećanje muhadžira i domicilnih, na sjećanje Srba, Hrvata, Bošnjaka i Ostalih, a ne institucionalizirano zajedničko sjećanje svih građana Brčkog.

Posebna poglavlja su posvećena novijoj historiji Brčkog, postratnom periodu, mogućnostima datim Konačnom arbitražnom odlukom, kao i nesposobnosti subjektivnog faktora da iskoristi mogućnosti koje su se Distriktu pružale. Posebno poglavlje bavi se mentalitetom onih koji su bili na vlasti i donosili ključne odluke.

Na kraju, autor empirijski propituje kolektivne stavove građana Distrikta i dolazi do lucidnih zaključaka koji predstavljaju možda najdublji uvid u mentalni sklop (ogledalo) stanovnika Brčkog.

Ova knjiga zaista ima trajnu vrijednost i trebala bi biti priručnik za svakog ko promišlja i želi da zna nešto više od onoga što je oficijelna predstava o Brčkom.

 

Knjigu možete nabaviti u :

  • Fondaciji Legat Ekmečić, ul Savska 2, tel. 061 344 946
  • BZK Preporod (Dom Islahijeta), ul. Islahijet 3, tel. 049 230120
  • Knjižara KNJIGOLJUBAC u Centru Brčkog, Bosne srebrene 4, tel. 061 019 361

Izdvojeno