bdf.brcko@gmail.com

Prvi sastanak članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta

Nakon više od godinu dana intenzivnog rada Komisije za ljudska prava brčanske Skupštine na formiranju Vijeća nacionalnih manjina Distrikta, danas se osam njegovih članova izabranih javnim pozivom prvi put sastalo.

„Značajno je da smo u skladu sa ranije usvojenim Zakonom o nacionalnim manjinama, završili i ovaj veoma važan segment oko Vijeća“, rekla je predsjednica Komisije za ljudska prava brčanske Skupštine Milijana Simić.

Predstavnici Kancelarije OSCE-a, koji su prisustvovali sastanku, upoznali su članove Vijeća sa Poslovnicima o radu koje koriste entitetska Vijeća u BiH, ukazavši na potrebu da članovi sami imenuju predsjednika i podpredstednika Vijeća, te usvoje sopstveni Poslovnik o radu.

„Temeljni cilj će nam biti da kroz komunikaciju sa predstavnicima brčanske vlasti ukažemo na širok spektar problema s kojima se pripadnici manjina susreću, kako bi smo ih rješavali, što se ponajprije odnosi na socijalno ekonomski status, odnosno zapošljavanje“, istakla je članica Vijeća, predstavnica Crnogorske manjine Lidija Ljubojević. Svi učesnici sastanka su bili jednoglasni da je važnost formiranja Vijeća, u kontekstu prepoznavanja i rješavanja problema pripadnika nacionalnih manjina u Brčkom od izuzetne važnosti.

Veoma je važno da je Vijeće formirano saglasan je predstavnik Turske manjine i zastupnik u Skupštini Distrikta Alija Denjagić. „Mi iz Distrikta u ovom kontekstu imamo problem, jer se naše područje uopšte ne spominje u Zakonu o nacionalnim manjinama BiH, pa ćemo kroz rad Vijeća tražiti da se Brčko uvrsti u krovni, odnosno državni Zakon koji tretira ovu oblast“, naglasio je Denjagić.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno