bdf.brcko@gmail.com

Vijeće ministara BiH nije usvojilo podršku sankcijama EBRD-a Rusiji i Bjelorusiji

Održana je 48. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gdje se nije postigla saglasnost u pogledu podrške rezolucijama koje se odnose na obustavu i izmjenu pristupa resursima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Rusku Federaciju i Bjelorusiju. Podsjećamo, ranije su iz EBRD-a tražili da se BiH po ovom pitanju mora izjasniti do prvog aprila.

Kako saznajemo, SNSD je glasao protiv sankcija Rusiji i Bjelorusiji.

Osim ovog pitanja na dnevnom redu je bilo i još nekoliko značajnih pitanja.

Renoviranje mosta Brčko-Gunja

Na današnjoj sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije. Predloženim osnovama se utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“, uz poštivanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva dvije države.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma sa Vladom Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko – Gunja.

Troškove rekostrukcije mosta BiH i Hrvatska snosiće u jednakim dijelovima po 50 posto, odnosno BiH će obezbijediti oko 5 miliona KM, s obzirom da su ukupni troškovi njegove rekonstrukcije, prema do sada raspoloživim podacima, procijenjeni na oko 10 miliona KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donio je Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Osnovica za obračun plate iznosiće 535,00 KM, koliko je iznosila i 2009. godine, a primjenjivaće se narednog mjeseca od dana usvajanja budžeta institucija BiH za 2022. godinu.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koja će u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove odluke sačiniti nacrt ovog zakona.

Novi zakon trebao bi biti usklađen sa direktivama i uredbama Evropske unije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te harmonizovan sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca FATF, te preporukama Manejvala iz zadnjeg kruga evaluacije.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, te institucija Brčko Distrikta BiH, kao i nadležnih agencija za bankarstvo RS i FBiH, Državne agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za evropske integracije.

Vijeće ministara BiH nije razmatralo Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, koji je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa povuklo uoči usvajanja dnevnog reda zbog pribavljanja određenih mišljenja.

 

Izvor: avaz.ba

Izdvojeno