bdf.brcko@gmail.com

U funkciji je besplatan broj za građane Brčko Distrikta BiH koji žele pristupiti procesu imunizacijI

U funkciji je besplatan broj za građane Brčko Distrikta BiH koji žele pristupiti procesu imunizacije: 0800 31 004

Primanje poziva bit će moguće u periodu od 09:00 – 16:00.

Nakon vakcinacije zdravstvenih radnika i štićenika u staračkim domovima, naredne grupe su:

– Osobe u starosnoj grupi u opštoj populaciji od 65 – 74 godine sa visokim faktorima rizika.

– Osobe starije od 75 godina u opštoj populaciji.

Vakcinacija će se organizirati u Omladinskom centru na Trgu pravde.

Nakon zaprimljenih prijava ,vršit će se selekcija, te će se prijavljeni građani pozivati i biti obaviješteni o tačnom terminu vakcinacije, kako se ne bi dešavale gužve.

Izdvojeno